Železniční doprava – Doprava a zasílatelství (VŠ)

Téma:  Silniční vozidla

Předmět: Doprava a zasílatelství (VŠE)

Zaslal(a): BezvaStudent

 

Segmentace železnice

Osobní x nákladní

Podle činnosti:

 • Železniční dopravní cesta (zajištění provozování, provozuschopnost, modernizace a rozvoje ŽDC) (SŽDC – SPRÁVA železniční dopravní cesty, státní)
 • Provozování drážní dopravy (přeprava osob nebo věcí dopravcem)
 • Provozování dráhy (zabezpečení a obsluha dráhy a řízení drážní dopravy) (SŽDC)

 

Na železnici nejsou zatáčky, ale oblouky, ne semafory, ale navěstidala, necouvá se, ale sune…

 

4 kategorie drah:

 • Železniční, tramvajová, trolejbusová, lanová

 

Na dráze, co není POVOLENO je Zakázáno

 • Celostátní dráhy, ostatní celostátní, lokálky, vlečky, speciální (metro)
 • Normální rozchod 1435mm, úzký rozchod 760mm – bosenský
 • Proudové soustavy: různé druhy, ale vždy nás zabije, máme všechny 4! hlavní ss škV (SV ČR); stř 25 kV/ 50Hz (JZ ČR)
 • Musí umět brzdit alespoň ½ vozů (vagonů – ne jen lokomotiva)

 

Provozování:

Licence (platí v EU), osvědčení dopravce ( je třeba mít od našeho Drážního úřadu), finanční způsobilost, pojištění, přidělení kap. Dopravní cesty, sjednání ceny za použití DC, smlouva o provozování, mimořádné zásilky

Pokud chceme být v JŘ (JÍZDNÍM ŘÁDU) musíme žádat 8 měsíců dopředu

Pronajaté provozování dráhy – nemůžeme moc prodat, protože by se mohlo stát, že to prodá a postaví tam něco, co vydělává víc (viz Boston USA)

Šumperk – Kouty nad Desnou – Sobotín

Výjimečně není vlastník stát (prodali za korunu Železnicím Desná…koleje byly v katastrofickém stavu, nechtěli už opravovat)

Ř 308 – umí 3 typy proudů

 

NÁKLADNÍ DOPRAVA – ŽELEZNIČNÍ

Licence k provozu nákladní dopravy – Skanska, JŽD…staví a udržují tratě

Smluvní přepravní podmínky – SPP

Železniční přepravní řád – ŽPŘ – Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu (pro kamiony – silniční nákladní – pořád nic takového není)

Nákladní list, přepravní list, Odesílatel, Příjemce, Vozová zásilka (i mašina co není rozběhnutá), Spěšnina (pozastavena – pár let – zásilky s omezenou velikostí a hmotností, přepravováno osobními vlaky, posílali se tak lyže, zvířata (ty už se posílat nesmí)…nahrazeno kurýrními službami : ČD Kurýr – každý vlastní limity – PŘEPRAVNÍ LIST

ODESÍLATEL – ten jehož jménem je zásilka podávána (kdo je tam uveden, nemusí jí posílat) …ze Španělska do Prahy může být odesílatel v Praze – Import

 

 • Vozové zásilky – alespoň 1 vůz
 • Kusové zásilky – zásilka omezená velikostí (jen výjimečně…kurýrní služby)
 • Spěšniny (pozastavena)
 • Kombinovaná přeprava – doprovázená (v ČR ne – kamion se naloží i s řidičem) x nedoprovázená (kontejnery, návěsy…)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.