Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – nástup na VŠ

Už nejspíše odeznělo Tvé nadšení z úspěšné maturitní zkoušky a teď ti začínají hlavou běhat obavy z nástupu na vysokou školu, proto jsem zde sepsala několik bodů, které Ti usnadní nejen nástup na vysokou školu.

Sama jsem měla před nástupem na VŠ smíšené pocity, plno otázek týkajících se nástupu i samotného studia a především jsem měla obavy, že prošvihnu některý z důležitých termínů, proto nezapomeň vždy pečlivě sledovat stránky UTB, kde budeš na důležité termíny s předstihem upozorněn. Jakožto budoucí student VŠ se předpokládá, že všechny termíny včas dodržíš a vše důležité včas odevzdáš, proto nepočítej s tím, že Ti někdo tvé resty bude vícekrát připomínat.

 

Fakulty UTB

Ve Zlíně si můžeš vybrat mezi fakultou technologickou, managementu a ekonomiky, multimediálních komunikací, aplikované informatiky, humanitních studií a fakultou logistiky a krizového řízení. Může se stát, že „pravidla“ v jednotlivých fakultách se budou mírně lišit.

 

Zápis ke studiu

Na email uvedený v elektronické přihlášce Ti bude zaslána pozvánka k zápisu, stejně tak Ti škola pošle i dopis. K zápisu je nutné se dostavit osobně nebo je možné zastoupení jiné osoby. Pokud se nemůžeš zúčastnit, je nutné, aby osoba, která jde v tvém zastoupení k zápisu, měla úředně ověřenou plnou moc. Většinou je vypisován i náhradní termín pro ty, kteří se nemohou zúčastnit řádného termínu, ale tento termín už je zpoplatněn (kolem 400,-).

K zápisu si nezapomeň vzít úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud si ji neposílal již s přihláškou), občanský průkaz (případně pas), oznámení o navržení k přijetí, jednu barevnou fotografii (tato fotografie bude použita pro tvůj školní průkaz), doporučuji si také vzít nějaké psací potřeby a blok pro poznámky.

Na příjímací řízení přijdi včas. Setkáš se zde s vedoucí tvého studijního oddělení. Na studijní oddělení se můžeš kdykoliv obrátit. Vždy se obracej na studijní oddělení, které přísluší tvé fakultě (na jaké studijní oddělení se obracet a kontakty na něj najdeš na webu). Dále se zde dozvíš informace o tvorbě rozvrhu, začátku výuky a zápisu sportovních aktivit. Dostaneš zde také plán pro příslušný rok, kde je přehledně znázorněno kdy začíná a končí výuka, kdy je volno a jiné.

Po zápise ke studiu si již oficiálně studentem vysoké školy.

 

Imatrikulace

Imatrikulace je slavnostní přivítání nových studentů. Tato slavnostní akce je pro studenty povinná. Imatrikulace se obvykle koná v prvních dvou týdnech semestru, dle příslušných oborů. Na imatrikulaci je nutné jít v slušném oblečení (muži – oblek, ženy – černou sukni a halenku, popřípadě šaty). Na imatrikulaci každý student nastupuje na pódium, kde je předneseno jeho jméno a řekne slibuji. Text slibu je přednesen na začátku. Spolu se slibem dostane každý student papír o absolvování imatrikulace.

Nemusíš se ničeho bát, před imatrikulací Ti na školní email přijdou pokyny a před vlastním zahájením této slavnostní akce je nácvik.

 

Studijní informační systém

Studijní portál najdeš na webové adrese https://stag.utb.cz/portal/ a je nedílnou součástí studia na UTB. Na studijním portále si tvoříš rozvrh, zapisuješ se na zápočty a zkoušky, máš zde přehled o svých studijních výsledcích nebo zde např. nalezneš informace o stipendiu a mnoho dalšího. Níže Ti popíšu to co budeš využívat nejvíce, ostatní při svém studiu pravděpodobně ani nevyužiješ.

 

Studijní portál pro „neregistrované“

Pokud si ještě neprošel zápisem na VŠ, tak se ještě do portálu nemůžeš přihlásit. Ale i v případě, že ještě nemůžeš přistupovat do portálu jako přihlášený uživatel, tu můžeš najít spoustu zajímavých informací. Když klikneš na adresu https://stag.utb.cz/portal/, tak se ti zobrazí toto okno.

V horní liště klikni na tlačítko uchazeč. Zde najdeš informace o podání elektronické přihlášky, samotné podání elektronické přihlášky a také informace o příjímacím řízení. Vše je velmi přehledně a jednoduše uvedeno.

 

První přihlášení na portál a tvorba rozvrhu

Den po Tvém zápisu na VŠ je již možné se do tohoto systému přihlásit a to tak, že si do prohlížeče zadáš adresu https://passwd.utb.cz/user/ a zde napíšeš své rodné číslo a následně ti na email přijde heslo (změna hesla je samozřejmě možná). Po té je již možné systém využívat. Před začátkem tvého studia tu toho moc nenajdeš. Nejdůležitější v tento moment je pro tebe tvorba rozvrhu. Termín tvoření rozvrhu Ti bude oznámen na zápise, proto si jej pečlivě poznamenej.  Asi 5 dnů před datem tvorby rozvrhu jdi na portál. V tento moment již studijní oddělení připravuje zápis předmětů, proto je možné si rozvrh načrtnout.  Po přihlášení do portálu klikni v pravém sloupci na kolonku předzápis (viz. Obrázek).

Zde se Ti objeví seznam předmětů (na obrázku ho nevidíš, protože seznam předmětů se zde objeví až cca týden před tvorbou rozvrhu). Po rozkliknutí předmětu zjistíš, kdy bude daný předmět vyučován (v jaký den a čas) a také kdo jej bude vyučovat. Myslím, že nejjednodušší způsob je vzít tužku a papír a udělat si tabulku, kde si napíšeš, který předmět v který den by si chtěl mít. Nestane se Ti pak, že budeš mít např. v pátek jen jednu hodinu, nebo naopak budeš muset do školy celý týden, i když někdy je to přesto nevyhnutelné. Myslím si, že i tvým účelem je navolit si rozvrh dle tvých představ, proto to nepromeškej. V den zápisu je nejlepší už mít v ruce tebou „načrtnutý“ rozvrh a pouze si dané předměty pouze naklikat. Tvorba rozvrhu je opravdu boj o čas, takže pokud tvorba rozvrhu začíná v 7:00 buď připraven.  Tvorba rozvrhu je vždy omezena nějakým datem, takže pokud si to později ještě rozmyslíš, tak je možná změna, ale už je dost pravděpodobné, že místo bude zabráno jinými studenty. Pro tvorbu rozvrhu klikni v pravém sloupci na kolonku předzápis a pak se ti objeví tabulka (viz. obrázek) Zde už vidíš, jak to vypadá cca týden před tvorbou rozvrhu.

Pak si vybereš podle ročníku. Pokud nastupuješ do prvního, klikneš na NMP 1, pokud do druhého NMP 2 a pokud do třetího tak NMP3 (zkratka se bude lišit dle tvého oboru). Po rozkliknutí příslušného ročníku se ti objeví seznam předmětů, klikneš na zkratku předmětu, dle obrázku je to zkratka CJV/N5OKA a zobrazí se ti taková tabulka.

Poté už jen zaškrtneš tlačítko a klikneš na „uložit změny“. Tak budeš postupovat u všech předmětů.

Jak vidíš, předměty jsou zde rozděleny do kategorie A, B a C.

Kategorie A jsou povinné předměty. Povinné předměty si musíš pro příslušný semestr navolit všechny. Z povinně volitelných předmětů (kategorie B) a případně volitelných předmětů (kategorie C) si vybíráš, který předmět by tě zaujal. Vždy mysli na to, že součet povinných předmětů, povinně volitelných a případně volitelných musí dát za jeden semestr minimálně 30 kreditů. Kategorie C obsahuje sportovní aktivity. Pro některé obory jsou sportovní aktivity povinné, pro jiné dobrovolné. Každopádně UTB nabízí celou škálu sportů, takže si určitě vybereš. Existují ale i určité fakulty, jako třeba FAME, kde je v C bloku kolonka volitelné předměty, jež neobsahuje pouze sporty. Obsahuje další předměty, které si člověk může zapsat a nemusí, ale většinou je to udělané tak, že některý předmět z toho si stejně zapsat musí, aby mu součet kreditů za semestr dal 30. Vždy je tam psaný doporučený ročník, kdy by si to měl člověk zapsat, ale není to podmínkou. Takže pokud je napsaný např. doporučený ročník 2 a zapíšeš si předmět v ročníku 1, tak se nic neděje. Do C předmětů jsou pak zahrnuty například jazyky… viz printscreen.

Jinak je to u nás tak, že co si zapíšeš, to musíš splnit, jelikož sis tyto předměty prostě zapsal… Pokud nesplníš, opakuješ je další rok. Například předmět z prvního ročníku zimního semestru opakuješ v druhém ročníku zimního semestru a předmětu z druhého ročníku letního semestru zase ve třetím ročníku letního semestru. Trochu jiné to je např., pokud sis zapsal sport. I ten musíš navštěvovat, ale pokud bys náhodou nesplnil všech 10 účastí, dostaneš pokutu (asi 400,-).

Celé studium si budeš rozvrh tvořit stejným způsobem, je to snadné. Nový rozvrh si tvoříš pro každý semestr nový.

Tip navíc: Je dobré se předem seznámit s předměty. Po rozkliknutí předmětu zjistíš náplň daného předmětu, také zda je zakončen zkouškou nebo zápočtem. Dozvíš se zde také, kdo daný předmět vyučuje. Někdy je daný předmět vyučován např. v úterý a ve čtvrtek, ale různými učiteli, proto je dobré si např. přes FB na tyto učitele zjistit nějaké „recenze“ a i podle těch se řídit při sestavování rozvrhu.

K zápisu rozvrhu je nutné i zmínit elektronický zápis. Ten provádíš před začátkem příslušného akademického roku. Potvrzuješ tím tak vlastně, že do školy nastoupíš. Zápis najdeš ve stejné kolonce jako tvorbu rozvrhu. Takže pro elektronický zápis klikni na kolonku předzápis a tam uvidíš ve sloupci kolonku zápis do akademického roku XY. Po rozkliknutí uvidíš takovou tabulku a klikneš zapsat.

*na obrázku možnost „zapsat“ neuvidíš, protože print screen vznikl v době kdy ještě nebyla možnost zápisu otevřena. Zápis je možný až ve stanovený datum. Datum je u fakult různé a jedná se většinou o prvních 14 dnů v září.

K dalším důležitým bodům v sloupci patří:

*některá pole jsou z důvodu zachováni anonymity vymazána

 

Průběh studia

Zde zjistíš své aktuální výsledky, vidíš zde svůj rozvrh, svůj průměr, vyčteš zde, zda se jedná o zápočet nebo zkoušku a kolik za daný předmět získáš kreditů.

 

Vizualizace studia

Na této kartě vidíš přehled tvého studia. Je zde napsáno kolik potřebuješ kreditů k absolvování studia, kolik si jich již získal a kolik Ti jich ještě chybí.  Také zde uvidíš přehled předmětů, které Tě v jednotlivých semestrech čekají. O kreditovém systému se dočteš níže.

 

Zápis na termíny

Je velmi důležitou položkou. V tomto poli se přihlašuješ na zkoušky a zápočty. Na začátku studia v této kartě nic nenajdeš, termíny na zkoušky se ti tam objeví až v průběhu studia, většinou až v druhé půlce semestru nebo až na jeho konci. Aby ses mohl zkoušky, nebo zápočtu zúčastnit musíš být vždy zapsaný, proto na to nezapomeň. Pokud se na termín zapíšeš, je ještě možnost se odepsat. Pokud si však zapsaný a na termín nedorazíš, tak máš smůlu a termín ti propadá. Počet pokusů na zkoušky se liší jednotlivými fakultami i obory. Většinou jsou tři pokusy, ale někde jsou pouze dva (jeden řádný a jeden opravný), proto pokusy zbytečně neplýtvej. Kolik pokusů máš, Ti řeknou při zápise.

Zápis na zkoušku není nic složitého. Přihlásíš se do portálu a v sloupci klikneš na položku zápis na termíny viz. obrázek.

Zde se ti objeví nejrůznější termíny na zápočty a zkoušky, uvidíš zde datum a přesný čas kdy se zkouška koná. Vybereš si datum, které Ti nejlépe vyhovuje a klikneš na „zapsat“. Pokud zkoušku nesplníš, tak ti v následujících dnech na portále vyskočí opravné termíny a ty se zase zapíšeš, stejným způsobem.

 

Moje údaje

V této kolonce máš již své údaje předvyplněné, jediné co zde vyplňuješ je číslo tvého účtu a to před žádostí o stipendium, které také podáváš touto cestou. Vyplníš zde číslo bankovního účtu a čekáš, zda bude tvá žádost o stipendium schválena nebo zamítnuta.

Můžeš získat tři druhy stipendií, nejčastější je ubytovací, dále pak existuje prospěchové a sociální. Ubytovací stipendium je posuzováno podle vzdálenosti dojezdové cesty do školy a činní asi 780,- za měsíc. Toto stipendium je vypláceno vždy po daném semestru. Nevýhodou je, že pokud si už zkoušel jiné bakalářské studium tak na toto stipendium ztrácíš nárok a to i přesto, že si nevyčerpal celé tři roky.

 

Semestrální práce

Tuto kolonku využívají jen někteří vyučující. Po rozkliknutí této položky uvidíš, zda máš nějaké úkoly k odevzdání či ne. Někteří vyučující, ale nevyžadují odevzdání touto cestou, je to individuální.

 

Kvalifikační práce

Dále tě bude zajímat kolonka kvalifikační práce, ale ta slouží až pro zadání bakalářské práce ve třetím ročníku.

To byl seznam nejdůležitějších kolonek z levého sloupečku. Ty další jsem při svém studiu nevyužila.

Horní lišta

Jak vidíš na obrázku, tak v horním sloupci nalezneš tlačítko prohlížení. Po rozkliknutí se ti zobrazí další dva sloupce. Myslím, že to není nutné rozebírat, u každého je napsané co kde najdeš.  Já osobně nejvíce využívám tlačítko učitelé. Můžeš přes toto tlačítko snadno dohledat rozvrh jakéhokoliv vyučujícího, a pokud mu potřebuješ např. odevzdat seminární práci je to nejjednodušší způsob jak zjistit, kde se daný vyučující nachází. Dávej si, ale pozor – někteří učitelé nemají rádi, když je zdržuješ mimo úřední hodiny.

Dále zde vidíš tlačítko kvalita výuky, toto slouží k anonymnímu hodnocení výuky a k zlepšení její kvality. Je jen na tobě zda hodnotíš nebo ne.

Z horního sloupce by Tě ještě mohla zajímat kolonka přihlašovací údaje, zde si můžeš změnit heslo. Ostatní už není důležité.

Pozor! Někdy se stane, že je portál přetížen nebo prostě nefunguje, tak nezoufej a zkus to za chviličku a určitě už bude zase všechno v pořádku. To je asi vše co by si měl o portále vědět. Orientace v portále není nic složitého a za malou chvilku si na práci s ním hravě zvykneš.

 

Portál „výuka“

Jedná se o další důležitý portál, zde po přihlášení a zapsání do kurzu nalezneš materiály k výuce. Zapsáním do kurzu se rozumí zápis k danému předmětu. Pokud daný vyučující využívá služeb portálu, tak Ti ve výuce řekne název kurzu a heslo ke kurzu. Po přihlášení na výuku, pak dáš vyhledat kurz a do políčka napíšeš název kurzu, který ses dozvěděl ve výuce. Po té k tomuto kurzu zadáš heslo a jsi již členem kurzu. V tomto kurzu nalezneš materiály k výuce (např. přednášky, cvičení). Někdy se na tento portál také odevzdávají úkoly. Adresa tohoto portálu je tvořena podle zkratky fakulty, kterou studuješ, takže např. pro fakultu humanitních studií je adresa následující http://vyuka.fhs.utb.cz/

 

Kreditový systém a uznávání předmětů z jiných VŠ

K ukončení každého studijního programu potřebuješ získat určitý počet kreditů. Pro ukončení bakalářského studijního programu musíš získat minimálně 180 kreditů. Tříletý bakalářský program má 6 semestrů, proto za každý semestr můžeš získat 30 kreditů. Pokud se ti náhodou nepodaří  za semestr dosáhnout všech 30 kreditů, tak daný předmět, který si  nesplnil, můžeš opakovat ještě příští rok tj. pokud např. nezvládneš předmět v prvním ročníku zimního semestru, tak tento předmět opakuješ v druhém ročníku zimního semestru. Doporučuji však předměty neodkládat, je to pak o to těžší, když máš o předmět na víc. Pokud je předmět zakončen zkouškou a ty si splnil pouze zápočet, tak příští rok daný předmět nemusíš navštěvovat a jdeš až na konci semestru na zkoušku.

Pokud některý předmět nesplníš ve třetím ročníku, tak takzvaně „rozvolňuješ“. To znamená, že nemůžeš jít ke státnicím a další rok navštěvuješ pouze ten předmět, který si nesplnil a až poté můžeš školu dokončit.

Každý předmět má určitý počet kreditů, které odpovídají náročnosti daného předmětu. Jakou hodnotu, který předmět má zjistíš ve stagu.  Záleží na dané fakultě, kdy probíhá kontrola studia. Na některých fakultách je kontrola studia hned po prvním semestru, kdy je za první semestr nutné získat alespoň 20 kreditů, jinde se kontroluje studium až na konci prvního nebo druhého ročníku. Při čemž na konci druhého ročníku musíš mít pro pokračování alespoň 80 kreditů a musíš mít splněné všechny předměty z prvního ročníku. Vše se dozvíš v prvních hodinách studia.

 

Uznávání předmětů

Možnosti uznávání předmětů využiješ za předpokladu, že už jsi na nějaké VŠ studoval. V takovém případě si můžeš předměty, které mají podobnou náplň nechat uznat. To zda se předměty shodují, posuzuje po podání žádosti studijní oddělení. Předměty, které se uznávají, musí mít téměř stejnou náplň a musíš z nich mít výsledek A, B nebo C. Jiné předměty Ti nebudou uznány

 

Klasifikační stupnice

Za úspěšně splněný zápočet či zkoušku se považuje taková, za kterou si ohodnocen v rozmezí A-E. Pro lepší pochopení přikládám tabulku.

A Výborně
B Velmi dobře
C Dobře
D Uspokojivě
E Dostatečně
FX* Nedostatečně
F** Nedostatečně

*FX můžeš získat, pokud je předmět zakončený zkouškou a ty splníš jen zápočet. Pokud získáš hodnocení FX, tak to pro tebe znamená, že další rok nebudeš muset předmět navštěvovat a půjdeš pouze na zkoušku

**F – Při opakování nesplněného předmětu bude požadována účast v hodinách výuky a splnění všech dalších studijních povinností

 

Co by tě mohlo ještě zajímat

Wifi připojení

Jako každý mladý určitě první půjdeš a zkusíš wifi připojení, UTB samozřejmě má wifi síť ve všech budovách UTB. Tato síť je dostupná pouze zaměstnancům a studentům UTB. Do této sítě je nutné se přihlásit, jedním ze způsobů je přes tento odkaz https://wifi.utb.cz/ . Po rozkliknutí odkazu zadáš tvoje přihlašovací údaje, které jsou totožné s přihlašovacími údaji na portál, poté si už jen zvolíš heslo a ukážou se ti Tvé přihlašovací údaje. Tyto údaje pak už jen zadáš do nastavení wifi v tvém mobilu, tabletu popřípadě notebooku.

 

Rozvrh

Tady můžeš vidět jeden z možných rozvrhů. Dost dobře si pamatuju, jak jsem si úplně nebyla jistá, co co znamená. V políčku daného předmětu je v prvním řádku psaná zkratka předmětu, po rozkliknutí uvidíš náplň  daného předmětu. Pod tímto uvidíš „nějaká čísla“, číslo před pomlčkou značí číslo budovy např. 13 je budova knihovny, kde je také výuka,  za pomlčkou je číslo učebny. Řádek pod tím označuje období trvání daného předmětu a pod tímto údajem je jméno vyučujícího. Během zkouškového, kdy už školu nemáš, ti v rozvrhu budou naskakovat i zapsané zkoušky a zápočty pro tvou lepší přehlednost.

Šedou barvou jsou značeny přednášky a zelenou barvou semináře/cvičení

 

Kolikrát můžeš ve škole chybět?

Ač se to zdá nereálné, chybět můžeš dvakrát. Když jsem přišla na VŠ, tak mi to přišlo hrozně málo, ale věř, že výuka utíká opravdu rychle. Občas něco odpadne, bude nějaké rektorské volno nebo svátek a ani se nenaděješ a bude konec semestru a zjistíš, že si třeba nechyběl ani jednou. Nedoporučuju Ti „vybrat“ si absence na začátku, může se pak lehce stát, že onemocníš, budeš chybět a už ti nevystačí absence a nebudeš se moct zúčastnit zápočtu či zkoušky.

 

Kde se najíst?

Možností je spousta, nejlepší volbou je asi menza. Já jsem z naší menzy nadšená, je tu opravdu široký výběr od kuřecího plátku s broskví a hranolkami přes rizoto až k vegetariánským pokrmům, navíc jsou jídla za příznivé ceny.  Ve  Zlíně je pak i spousta jiných možností, z vlastní zkušenosti doporučuji pizzu hallo a Barty´s food J.

 

Kde bydlet?

Pokud nejsi místní, tak můžeš vybírat mezi kolejemi a bytem. Vše má své výhody a nevýhody a záleží hlavně individuálně, zda upřednostňuješ soukromí a klid a nebo párty a společnost. Přes FB stránky „Bydlení Zlín“ rychle najdeš skupinku lidí, s kterými můžeš na byt. Vůbec nebude vadit, že nestudujete to samé, naopak je to úplně přirozené.

Pokud se rozhodneš pro koleje tak si v prvním ročníku nemůžeš vybírat, ale koleje Ti budou školou přiděleny. UTB má tři koleje.

 

Erasmus

Pokud Tě láká studium  v zahraničí, tak Erasmus je to pravé pro tebe.  Do programu Erasmus je zapojeno spousta zemí, z kterých si podle tvých jazykových dovedností můžeš vybrat. Vybereš si zde školu na, které by si následně studoval semestr místo studia v ČR. Přihlášení do programu Erasmus probíhá pomocí  mezinárodního oddělení UTB, ale určitě ti poradí i kdokoliv z vyučujících. Po podání přihlášky, na kterou je vždy vymezené datum, probíhá výběrové řízení. Na základě VŘ se dozvíš, zda si byl přijat nebo ne. Můžeš se přihlásit hned v prvním ročníku a odcestovat v druhém, popřípadě může vycestovat i ve třetím ročníku, ale to už ti moc nedoporučuji, protože už by ses měl věnovat psaní bakalářky.  Pokud chceš vycestovat, tak musíš mít ukončeny všechny předměty, nebo alespoň mít zápočet.

Pokud by si měl zájem o podrobnější informace, tak je nalezneš na této adrese http://www.utb.cz/mezinarodni-spoluprace/erasmus-4. Ve škole o Erasmu určitě mockrát uslyšíš.

 

Knihovna

Univerzitní knihovna UTB je velmi příjemně zařízena. Možná ji navštívíš párkrát a možná zde stráví půlku studia. Pokud potřebuješ na učení klid, nebo se chcete s ostatními sejít a látku si dovysvětlit, je knihovna tou správnou volbou, protože zde mimo jiné najdeš i několik samostatných místností sloužících pro studium.

 

Školní email

Z vlastní zkušenosti vím, že mnozí za své studium ani nepostřehnou, že nějaký školní email existuje. Prostředí školního emailu nalezneš na adrese https://cube.utb.cz/. Přihlašovací údaje jsou stejné jako na portál. Čas od času se na školní mail přihlaš, občas sem chodí důležité informace ze studijního oddělení, tak ať si v obraze.

 

Přednáška & seminář

Semináře jsou vždy povinné, takže zde není co řešit. Naopak přednášky jsou dobrovolné, ale doporučuju Ti každou přednášku navštívit a až pak se rozhodnout zda je nebo není pro tebe přínosem. Taky si ohlídej to, zda se na přednáškách dostávají body za účast. Někteří vyučující nechají na přednáškách kolovat papír, kde potvrdíš svou účast a můžeš si tak lehce přilepšit výsledné hodnocení.

 

Jak se kam obléct?

Do školy můžeš chodit oblečený dle tvého vlastního uvážení a pohodlnosti. Na zápočty a zkoušky je to pak individuální, někteří vyučující Tě upozorní na vhodný oděv, jiným na tom až tolik nezáleží. Na písemné zkoušky a zápočty většinou není oblečení tak důležité, každopádně i tak je pro tebe plus pokud si vezmeš alespoň košili a černé rifle, popřípadě holky sukni a halenku. Na ústní zkoušky už se předpokládá, že slušně oblečen půjdeš tj. ve společenském oděvu. Opravdu není vhodné vzít si např. kraťasy a žabky.

 

Mobilní aplikace UTB

Existuje šikovná aplikace především pro začínající studenty, kde můžeš najít spoustu užitečných informací. Aplikaci můžeš stáhnout zde http://aplikace.utb.cz/

 

Mapa budov

Z rozvrhu zjistíš, na kterých budovách se budeš pohybovat. Já Zlín dříve neznala, takže jsem si sehnala mapku, kterou jsem ze začátku měla neustále u sebe, pro rychlou orientaci. Asi po týdnu jsem zjistila, že Zlín je dost malý a přehledný a opravdu tu není kde zabloudit.

 

Osobní doporučení

V ročníku se vždy najde několik lidí, kterým škola půjde jedna báseň, bez zdlouhavého učení. Pokud zrovna ty nebudeš patřit mezi ty, kteří si párkrát přečtou přednášky před zkouškou a splní ji pak na A, tak nezoufej. Hlavní je nenechat se rozhodit. Sama jsem si ve svém studiu prošla mnoha překážkami, a protože jsem se sama musela hodně učit, několik předmětů i opakovala, ale na školu nikdy nekašlala, tak mě hrozně ubíjel pocit, že někdo jiný to má „zadarmo“. Až jednou jsem si přečetla citát – „Buď lepší než včera“. A pak vždy, když byla nějaká překážka jsem si na tento citát vzpomněla, protože není důležité závodit s ostatními, ale sám se zdokonalovat, zlepšovat a nestát na jednom místě J.

Dále bych Ti určitě doporučila, aby sis každý den našel něco, na co se můžeš těšit. U mě to byl např. seriál, fitko, kafé s kamarádkou a podobně.

Třetí mojí radou je, uvědomit si proč vlastně studuješ, co je tvým cílem. Mojí největší motivací bylo to, když jsem viděla svoje rodiče, jak pracují noční náročné směny. Ty přece nechceš pracovat ve firmě, jako jeden z tisíců dalších, ve dne v noci, nebo snad jo? Nad tímto se zamysli, když by si měl náhodou nutkání školu opustit.

Mou poslední radou je takzvaný time management. Jde o rozvrhnutí tvého času, hlavně teda během zkouškového. Já to dělala tak, že jsem si vytvořila tabulky a do každého „okýnka“ vepsala, co se musím který den stihnout naučit, slíbila jsem si za to vždy nějakou odměnu. V této tabulce jsem také viděla, jak se blíží zápočty a zkoušky a tak jsem nenabývala pocitu, že je to přece ještě za dlouho J, jak to tak někdy bývá.

Dělej věci průběžně, studuj a hlavně dělej  to, co Tě baví a ani nemrkneš a budeš mít Bc. Titul v kapse J. To je ode mě vše, přeju Ti hodně štěstí!