Postoje k podnikání (VŠ)

Téma: Postoje k podnikání

Předmět: Podnikání

Zaslal(a): Hawi

 

Význam  podnikání 

 • Snižuje nezaměstnanost, hospodářský růst a inovace…

 

Sociální prostředí

 • Ovlivňuje postoje a touhu začít podnikat

 

Teorie definuje instituce jako soubor norem a omezujících pravidel, kterými se řídí společnost

 • Formálními institucemi (zákony, pokyny, konstitucí, vlastnická práva …)
 • Neformální (myšlenky, víry, postoje, společenské hodnoty, kódy chování, etc)
 • Institucionální změna, spolu s technologickými změnami představuje základ sociálního a ekonomického vývoje
 • Subjektivní mentální modely podnikatelů – takové modely obsahují myšlenky, víry, kulturní cesty…tvoří se instituce – ty ovlivňují ekonomický a politický vývoj země = podnikatelé ovlivňují politiku
  • postoje předvídají úmysly, které zase předpovídají chování
  • aspekty týkající se postojů a chování ovlivňují také exogenní aspekty, které souvisí se situací, životním prostředím a sociální podporou jednotlivců

Dopad sexuálních stereotypů postojů vnímání a záměrů, pokud jde o zahájení nového podnikání

 • Byly vyvráceny různými autory, kteří tvrdí, že individuální rozdíly jsou důvod – ne pohlaví

 

Sociální normy jsou úzce spojeny s vnímáním, jak potenciální podnikatelé mohou mít široký a pestrý společenský vliv ve společnosti

 • účast v programech, které motivují zakládání podniků – zvyšuje vnímání životaschopnost podnikání
 • Lidé mají tendenci napodobovat chování těch, které obdivují – může být kladné i záporné
 • Inovativní mentalita, odborný výcvik, schopnost investovat a riskovat, schopnost dívat se do budoucnosti, na cestě k rozvoji a důvěryhodnosti, kritéria pro sociální spravedlnost – tyto atributy by mohly podmínit postoje vůči podnikateli

 

VÝSLEDKY výzkumu mezi španělskými studenty (57,5% muži a 42,5% ženy)

V obecné rovině lze říci, že jediný rozdíl mezi muži a ženami vzniká v úmyslu zahájit podnikání a existují pouze dílčí rozdíly v posuzování obrazu podnikatele.

Ačkoli muži vykazují vyšší touhu než u žen (55,9% vs. 41,7%), neexistuje žádný významný rozdíl mezi oběma pohlavími.

Obě pohlaví se domnívají, že je snazší začít podnikat, než tomu bylo dříve (73,9%) a i když vyšší procento odpovědi byly od mužů (42,7% vs. 31,2%), neexistují žádné rozdíly z hlediska pohlaví.

Nicméně, jsme našli rozdíly mezi pohlavími s ohledem na pevný záměr zahájit business (31,1% vs. 22%), přičemž ženy mají nižší úroveň záměru.

 

Z hlediska hodnoty podnikatelských atributů, nejvíce vysoce ceněn studentů mužského pohlaví jsou ty, které popisují podnikatele jako dynamickou osobu, která může riskovat, pomáhá při vývoji

jeho / její země a investuje peníze. Stejně tak studentky cení podnikatele, kteří jsou dynamičtí, investují a riskují v jejich podnikání, a pomáhají v rozvoji své země.

Atributy, které obdržely nejnižší pořadí od mužů, byly: nevydělávat tolik peněz, finanční a řídící schopností, nemají smysl pro sociální spravedlnost a neschopnost komunikovat s jeho / jejích spolupracovníků.

Ženy málo ocenily atributy: podnikatele, co vydělávají spoustu peněz, mají Finanční a manažerské dovednosti nebo jednoznačný standard sociální spravedlnosti. Také se domnívají, že podnikatelé nejsou dostatečně připraveni profesionálně.

 

S ohledem na žebříčku profesí s ohledem na jejich prestiže ve společnosti můžeme pozorovat, že obě pohlaví shodují v profesích, které si cení nejvíce. Profese podnikatelů je na čtvrtém místě muži i ženy, ačkoli tam jsou statistické rozdíly.

Čím nižší je míra záměru nebo predispozice osoby, která má začít podnikat, tím větší je pravděpodobnost, že tato osoba je žena.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *