Motivace (VŠ)

Téma: Motivace

Předmět: Management a leadership

Zaslal(a): JVŠE

 

Motivace

 • soubor vnitřních hnacích sil člověka, které usměrňují jeho jednání a ovlivňují jeho prožívaní.

 

Motiv má 3 dimenze:

 • Směr
 • Intenzita
 • Trvání

 

Konflikty motivů (Lewin 1995):

 • Apetence – apatence (apetence = přitahování, 2 motivy, které jsou velmi podobné, s pozitivním pročitkem, musíme se rozhodnout)
 • Averze – averze (Odysseus – 2 blbý cesty)
 • Apetence – averze
 • Nechci, ale musím (uklízení pokoje)
 • Chci, ale nesmím (společnost, výchova, antibiotika – pití)

 

Čím více se blížím cíli, tím větší jsou negativní motivy (strach z rande přes net)

Motivaci tlumí: strach

Skupiny motivů: pomáhat společnosti,

 

Potřeby: pociťovaný nedostatek něčeho subjektivně důležitého pro život jedince

 • Nedostatek: potřeba – motivace – na cíl zaměřená činnost – saturace potřeby
 • Primární a sekundární
 • Maslowova pyramida

Seberealizovaný člověk je ten člověk, který je tvořivý. Manažer nemá mít tunelové vidění, má si všímat potřeb ostatních, ale i svých.

 

Zájmy

 • Trvalejší zaměření člověka vzhledem k určité skutečnosti, jevu, osobě, předmětu….
 • Hloubka a stálost zájmu

 

Návyky

 • Zautomatizovaný způsob jednání (zamknul jsem, vypnul jsem žehličku? – jednání, které nevnímáme, protože je to pravidelně opakovaná situace).
 • Pozitivní: čištění zubů, ukládání, zamknutí obrazovky, uklízení stolu před odchodem
 • Negativní: Kafíčko,

 

Hodnoty

 • Hodnotový žebříček – čím výš, tím vyšší motivace
 • Spíše stálé, nepatří k trvalým vlastnostem – lze změnit velmi rychle (autonehoda – zdraví), ale i postupem času – stárnutí
 • Typologie dle Sprangera:
  • Teoretický – poznání
  • Ekonomický – majetek
  • Estetický – krása
  • Sociální – altruismus
  • Politický – moc
  • Náboženský

 

Ideály

Motivační profil

 • Peníze x baví mě ta práce
 • Riziko x nemá rád riziko
 • Krátkodobá x dlouhodobá orientace
 • Individuál x Tým
 • Pomůže vysvětlit, proč se chová tak či onak

 

Stimulace

 • Snaha přeměnit chování bez toho, abychom se přehoupli do manipulace
 • Zahraju na strunu člověka – dám mu lístky do divadla

 

Flustrace

 • Zmaření motivované činnosti
 • Reakce: Adaptivní – řeknu si, že je to nakonec tak lepší; maladaptivní – agrese k sobě, sebeobviňování, trestání se, izolace od lidí

Deprivace – dlouhodobě neuspokojené potřeby: sociální, citová, senzorická, základní BI potřeby

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

 • Člověk je unikátní, motivů je spousta, mění se, vedení musí odrážet individualitu, nikdy nekončící proces

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.