Jak probíhají přijímačky na VŠE v Praze

V případě, že se chystáte na přijímací zkoušky VŠE, tak s největší pravděpodobností zamíříte do žižkovského areálu, kde si napíšete písemný test. Nicméně můžete se setkat i s testem, který budete vyplňovat na PC. Vše trvá kolem 4 hodin – některé fakulty jsou rychlejší, jiné zase pomalejší. A jak to všechno vlastně probíhá?

Jen co dorazíte ke škole, už na vás čekají s reklamními letáky nabízející různé soukromé vysoké školy pro případ neúspěchu v přijímacím řízení. Po průchodu branami narazíte nejprve na mapu a v budově pak na informace, kde můžete zeptat ohledně umístění učebny. Po jejím nalezení často narazíte na zavřené dveře s jmenným seznamem studentů. Zde si můžete zkontrolovat, zda jste správně. Dveře se většinou otvírají jen pár minut před stanoveným časem přijímací zkoušky. Rozhodně je lepší si ve volném čase zajít na toalety, protože je možné, že se tam podíváte nejdříve až za pár hodin. V uvedený čas na pozvánkách začíná kontrola totožností a po zkontrolování totiž už není možné opustit místnost. Na některých fakultách můžete zajít na toaletu v nejnutnějších případech alespoň mezi dvěma testy, jinde je běžně 5 min přestávka. Někde s kontrolou probíhá zároveň i rozdávání tabulek, papírů a archů na výsledky, což vše velice urychlí celý. Například na fakultě financí a účetnictví tak strávíte čekáním na test 30 minut, na fakultě podnikohospodářské celou hodinu.

 

Po průpravách jak zaškrtnout správnou odpověď a jak ji opravit následuje samotný test. Obvykle se začíná matematikou a následuje jazyk. Samozřejmě složení přijímacích zkoušek se liší obor od oboru. Každý kdo test dokončí před časovým limitem musí zůstat na místě a čekat až uplyne vyměřená doba stanovená na test. Poté se začnou hromadně vybírat všechny materiály včetně popsaných papírů a zadání. Nakonec už zbývá jen čekání na přepočítání zda odpovídá počet odevzdaných testů a může se jít domů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.