Funkce veřejného sektoru – ekonomie (VŠ)

Téma: Funkce veřejného sektoru

Předmět: Ekonomie

Zaslal(a): R690

 

Funkce veřejného sektoru

  • Odstraňují nebo zmírňují následky selhání trhu a předcházet mu poskytnutými podmínkami.

 

Alokační funkce

    • Efektivní alokace zdrojů ze společnosti
    • zabezpečování veřejných statků
    • rozdělování zdrojů mezi výrobu soukromých a veřejných statků
      • soukromé statky (nabídka-poptávka) – rozhoduje cena
      • veřejné statky (politická rozhodnutí) – zdanění, stavba dálnic

 

Distribuční funkce

    • rozdělování důchodů a bohatství (účel zmírnění soc. nerovností) – převážně sociální péče
    • trhem zajištěná diferenciace může být neúnosná a nespravedlivá (př. výše platu)

 

Fiskální nástroje

  • progresivní dan
  • 2 kombinované daně
  • rozdělení důchodů

 

Stabilizační funkce inflace

    • makroekonomická působnost VS
    • využití potenciálu země k zajištění ekonomického růstu
    • zachování stability cen
    • nejmenší nezaměstnanost
    • využití lidského faktoru
      • fiskální nástroje (daně, dotace, expanz a restrikt. politika, výdaje a povaha státního rozpočtu)
      • měnové nástroje (cena peněz. Povinné rezervy, operace na kap. trhu)

 

Regulační funkce ČSSD

    • omezování nežádoucích vlivů na výrobu, ceny, nezaměstnanost (vše co ohrožuje nerovnováhu)

 

Různé nástroje nařízené státem

  • antimonopolní zákon
  • zákoník práce
  • zákon o cenách
  • zákony a sankční poplatky související s ŽP

 

Stimulační funkce ODS

    • opakem regulační
    • podpora ovlivňování soukromého sektoru žádoucím směrem (posilování ekonomické rovnováhy)

 

Nástroje dotační a daňové politiky

  • drobné podnikání, rekonstrukce bytového fondu, činnosti zájmových spolků, zemědělci
  • zvýhodňuje zaměstnávání tělesně postižených
  • penzijní a životní pojištění
  • daňové prázdniny, investiční pobídky

 

Kontrolní funkce

    • vyplývá z celostátní působnosti VS
    • EFEKTIVITA – ekonomické vývoje musí odpovídat rozsahu faktorů vynaložení k jejich dosažení
    • dodržování zákonů a nařízení

 

V různých zemích mají určité funkce různý význam. V zemích s velkým sociálním cítěním je větší význam funkce distribuční a kontrolní. Tam kde má větší podíl soukromý sektor – liberální vlády a tržní mechanismus – má větší význam funkce stabilizační a alokační.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *