České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

Pražský ČVUT patří k nejstarším a největším technickým školám v Evropě. Jedná se o veřejnou vysokou školu, která byla založena v roce 1707.

 

Studium

Škola nabízí více než 214 studijních programů (z toho 84 v cizím jazyce), podporuje studijní pobyty v zahraničí. ČVUT nabízí tříleté a čtyřleté bakalářské obory zakončené titulem Bc. (popřípadě BcA.), jeden a půl až tříleté magisterské obory zakončené tituly Ing., Ing. arch. nebo MgA. a tří až čtyřleté doktorské programy zakončené titulem Ph.D. Jelikož je univerzita držitelem prestižního ocenění Diploma Supplement Label, všichni její absolventi automaticky a bezplatně získají dodatek k diplomu v česko-anglické jazykové mutaci.

 

Fakulty

V současné době má ČVUT osm fakult.

  • Fakulta stavební klade důraz na propojení praxe s novými poznatky z výzkumu.
  • Strojní fakulta se podílí na činnosti výzkumných center, spolupracuje s AV ČR, Inženýrskou akademií ČR, Asociací výzkumných organizací, Svazem průmyslu a dopravy, Svazem výrobců strojírenské techniky a s řadou průmyslových firem.
  • Elektrotechnická fakulta spolupracuje se světovými univerzitami a výzkumnými ústavy i s významnými společnostmi jako je Škoda Auto, Porsche, T-Mobile či Samsung.
  • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská podporuje nové trendy ve výzkumu a konkuruje zahraničním univerzitám ve vědeckých projektech.
  • Fakulta architektury je největší institucí v republice, která poskytuje vysokoškolské vzdělání ve studijních programech Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design.
  • Na fakultě dopravní studenti od čtvrtého semestru pracují na konkrétních projektech úzce spjatých s praxí.
  • Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí širokou výukovou základnu pro budoucí biomedicínské techniky a biomedicínské inženýry.
  • Fakulta informačních technologií má k dispozici moderní laboratoře a pracoviště (laboratoř etického hackování, laboratoř pro výzkum bezpečnostních aspektů čipových karet, laboratoř 3D tisku, síťová multimediální laboratoř SAGElab).

 

Přijímací zkoušky

Podmínky potřebné pro přijetí, spolu s přijímacími zkouškami si každá fakulta určuje sama. Většinou se přijímací řízení skládá s písemného přijímacího testu. Některé fakulty mohou po uchazečích vyžadovat také talentové zkoušky. Pokud měl zájemce o studium na střední škole výborné výsledky, dobrý prospěch, účastnil se středoškolských olympiád a soutěží, je možné, že mu bude přijímací zkouška prominuta.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.