Univerzita Hradec Králové

Veřejná vysoká škola v Hradci Králové. Vznikla v roce 1992 jako Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové. V roce 2000 se přejmenovala na Univerzitu Hradec Králové. Univerzitu tvoří 4 fakulty.

Zobrazit

Technická univerzita v Liberci

Veřejná vysoká škola sídlící v Liberci. Byla založena roku 1953, v té době jako Vysoká škola strojní a postupně se přidávaly další fakulty. V roce 1995 vznikla Technická univerzita v Liberci, v té době pouze se dvěma fakultami (strojní a textilní). V současné době se univerzita skládá ze sedmi fakult a jednoho ústavu.

Zobrazit

Ostravská univerzita v Ostravě

Jak už její název napovídá, sídlí v Ostravě. Jedná se o veřejnou vysokou školu. Univerzita byla založena v roce 1991. Svým uchazečům nabízí kompletní vysokoškolské vzdělání, tedy bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy.

Zobrazit

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

Pražský ČVUT patří k nejstarším a největším technickým školám v Evropě. Jedná se o veřejnou vysokou školu, která byla založena v roce 1707.

Zobrazit

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně disponuje velmi rozsáhlou nabídkou oborů, lze si vybrat od ekonomiky a managementu po zemědělství. Má 4 fakulty, které se nachází v Brně. Jedinou výjimku tvoří Zahradnická fakulta, sídlící v Lednici. Univerzita se aktivně zapojuje do projektu ERASMUS+.

Zobrazit

ČZU v Praze

Jedná se o moderní vědeckou a pedagogickou univerzitu, která je známá i ve Světě. Poskytuje různé formy vzdělání a navrhuje jmenování profesorů. Studium je zde rozděleno klasicky do tří stupňů, občan může tedy absolvovat bakalářský, magisterský i doktorský stupeň studia.

Zobrazit

Masarykova univerzita v Brně

Masarykova univerzita je česká vysoká škola, která sídlí v Brně. Založena byla roku 1919. Disponuje deseti fakultami, čtyři z nich jsou původní (právnická, lékařská, přírodovědecká a filozofická).  Zbylých šest (pedagogická, farmaceutická, ekonomicko-správní, fakulta informatiky, fakulta sociálních studií a sportovních studií) vznikalo v průběhu existence univerzity.

Zobrazit