Historie Karlovy univerzity

Karlova univerzita je nejstarší vysoká škola ve střední Evropě a jedna z nejstarších univerzit vůbec. Založil ji císař Svaté říše římské, král římsko-německý, italský, burgundský a především český, markrabě lucemburský a moravský Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348.

Zobrazit

Prezident Islandu (VŠ)

Téma: Prezident Islandu

Předmět:Právo, politologie

Zaslal(a): JanaKostkova

Zobrazit

Antická filozofie (VŠ)

Téma: Antická filozofie

Předmět: filozofie

Zaslal(a): D. Ch.

Zobrazit

Letiště Praha – dlouhodobě odpovědné podnikání (VŠ)

Ndaba Ntsele – CEO Pamotzi investment Holding

Téma: Ndaba Ntsele

Předmět: Strategie podniku

Zaslal(a): EVŠE

Zobrazit

Cíle projektu, WBS, stakeholders a logický rámec (VŠ)

Téma: Cíle projektu, WBS, stakeholders a logický rámec

Předmět: Projektový management

Zaslal(a): EVŠE

Zobrazit

Organizační formy řízení projektů (VŠ)

Téma: Organizační formy řízení projektů

Předmět: Projektový management

Zaslal(a): EVŠE

Zobrazit

Plánování zdrojů projektu, RBS (VŠ)

Téma: Plánování zdrojů projektu, RBS

Předmět: Projektový management

Zaslal(a): EVŠE

Zobrazit

Časové plánování projektu (VŠ)

Téma: Časové plánování projektu

Předmět: Projektový management

Zaslal(a): EVŠE

Zobrazit

Modely a fáze životního cyklu projektu (VŠ)

Téma: Modely a fáze životního cyklu projektu

Předmět: Projektový management

Zaslal(a): EVŠE

Zobrazit