Lidé a kompetence v projektovém managementu (VŠ)

Téma: Lidé a kompetence v projektovém managementu

Předmět: Projektový management

Zaslal(a): EVŠE

Zobrazit

Móda – cesta k úspěchu a případová studie (VŠ)

Téma: Móda – cesta k úspěchu a případová studie

Předmět: Management, Podnikání, Marketing

Zaslal(a): veronika

Zobrazit

Manažerská zpráva – SWOT analýza (VŠ)

Téma: Manažerská zpráva – SWOT analýza

Předmět: Manažerské praktiky

Zaslal(a): FR

Zobrazit

Islám – výběrový projekt MCR (VŠ)

Téma: Islám

Předmět: Management cestovního ruchu

Zaslal(a): Maja

 

Zobrazit

Silniční doprava – Doprava a zasílatelství (VŠ)

Téma: Silniční doprava

Předmět: Doprava a zasílatelství (VŠE)

Zaslal(a): BezvaStudent

Zobrazit

Vodní doprava – Doprava a zasílatelství (VŠ)

Téma: Vodní doprava

Předmět: Doprava a zasílatelství (VŠE)

Zaslal(a): BezvaStudent

Zobrazit

Letecká doprava – Doprava a zasílatelství (VŠ)

Téma: Letecká doprava

Předmět: Doprava a zasílatelství (VŠE)

Zaslal(a): BezvaStudent

Zobrazit

Železniční doprava – Doprava a zasílatelství (VŠ)

Téma:  Silniční vozidla

Předmět: Doprava a zasílatelství (VŠE)

Zaslal(a): BezvaStudent

Zobrazit

Dopravní obory – Doprava a zasílatelství (VŠ)

Téma: Dopravní obory

Předmět: Doprava a zasílatelství (VŠE)

Zaslal(a): BezvaStudent

Zobrazit

Fleet management – výpisky (VŠ)

Téma:  Silniční vozidla

Předmět: Fleet management (VŠE)

Zaslal(a): BezvaStudent

Zobrazit