VŠE – jak na přijímačky z matematiky

Většina přijatých studentů VŠE se jasně shoduje, že nejspolehlivější možností přípravy na přijímací testy z matematiky je propočítávání testů z minulých let. Je to nejlepší způsob zejména díky tomu, že typy příkladů se každý rok opakují. V testech se mění pouze četnost výskytu určité látky, ale požadované znalosti zůstávají stejné a vycházejí z učiva státního gymnázia. Nicméně právě díky opakování typů příkladů se testy může naučit snadno a úspěšně řešit student prakticky jakékoliv školy.

Zobrazit

Zápis ke studiu na VŠE

Zápis ke studiu na VŠE probíhá rozdílně fakulta od fakulty. Opět nejrychlejší je na FÚ, kdy studenty nezdržují celou věčnost čtením oficiálních stránek jako na FPH. Nebo například na FMV doporučují vzít si s sebou notebook. Dále se zde také dozvíte informace o seznamovacím kurzu.

Zobrazit

Slavnostní imatrikulace studentů VŠE

Imatrikulace se odehrává  ve Venclovského aule v areálu na Žižkově. Je to slavnostní událost, při které se studenti oficiálně přivítají na akademické půdě. Hlavní částí je jednotlivé skládání slibu studenty.

Zobrazit

VŠE – jak na přijímačky z angličtiny

Připravit se na přijímací testy z angličtiny je o něco těžší než na matematiku, především protože počet studijních materiálů je výrazně menší. Nicméně i zde však existuje několik osvědčených způsobů, jak se spolehlivě připravit. Základem jsou opět  vzorové testy z minulých let.

Zobrazit

Jak probíhají přijímačky na VŠE v Praze

V případě, že se chystáte na přijímací zkoušky VŠE, tak s největší pravděpodobností zamíříte do žižkovského areálu, kde si napíšete písemný test. Nicméně můžete se setkat i s testem, který budete vyplňovat na PC. Vše trvá kolem 4 hodin – některé fakulty jsou rychlejší, jiné zase pomalejší. A jak to všechno vlastně probíhá?

Zobrazit