Oligopol – ekonomie 2 (mikro)

Téma: Oligopol  

Předmět: Ekonomie II – Mikroekonomie II  

Zaslal(a): Flákač

 

Zobrazit

Monopol – ekonomie 2 (mikro)

V podmínkách nedokonalé konkurence – alespoň 1 prodávající nebo kupující dokáže ovlivnit cenu

 

Vznik monopolu

 • Pouze 1 firma prodávající výrobky, které nemají substituty
 • Nabídka tvořena 1 firmou, která může rozhodovat o výstupu nebo ceně (důležitá spojka nebo)
 • Často bariéry vstupu do odvětví
  • MinAC při větším množství než je poptávka, P>AC => Více firem = individuální poptávka více vlevo => větší AC => snížování AC větším objemem => pokles ceny => cenová válka => zůstane jen 1 firma = monopol
   • Situace přirozeného monopolu
  • Zdroje v rukou 1 firmy
  • Monopol vlivem státu (Česká pošta)
  • Právní ochrana (patenty, licence…)
 • Firma maximalizující zisk volí optimální výstup a poté dle poptávky stanoví cenu

Zobrazit

Monopolistická konkurence – ekonomie 2 (mikro)

 

 Téma: Monopolistická konkurence

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Zobrazit

Efektivnost monopolu a jeho regulace – ekonomie 2 (mikro)

 

 Téma: Efektivnost monopolu a jeho regulace

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Zobrazit

Cenová diskriminace – monopol – ekonomie 2 (mikro VŠ)

Téma: Cenová diskriminace – monopol

Předmět: Mikroekonomie 2

Zaslal(a): Flákač

 

Zobrazit

Efektivnost dokonalé konkurence – ekonomie 2 (mikro)

Výrobní efektivnost

 • Výstup vyráběn při minAC
 • V dlouhém období minLAC
 • Firmy jsou udentické, proto minimální průměrné náklady mají všechny firmy v odvětví

 

Alokační efektivnost

 • Nabídka tvořena rostoucí částí MC, firmy vyrábějí výstup, který si spotřebitelé přejí
  • Rovnovážná cena se rovná dodatečným nákladům na výrobu poslední prodané jednotky
  • P=MC
 • Poptávka tvořena z užitku, který spotřebiteli přinese poslední jednotka koupeného statku
  • Cena dle toho, kolik je na základě užitku za něj ochoten zaplatit
  • P=MU
 • MC=MU
  • S protíná D
  • Náklady firmy na výrobu poslední jednotky jsou stejné jako užitek, který poslední spotřebovaná jednotka přinese spotřebiteli
  • Spotřebitel nemůže zvýšit užitek a firma výstup
  • Ekonomika v alokační efektivnosti

Přebytek výrobce v krátkém období

 • Rozdíl mezi tím, co firma vydělá výrobou optimálního vstupu a jejím nulovým objemem produkce
 • π* + FC (π* = maximální zisk)
 • Graficky: Rozdíl mezi tržní P (vodorovná přímka) a individuální nabídkou s (SMC)

 

Přebytek výrobců v krátkém období (všech výrobců)

 • Graficky: Rozdíl mezi tržní cenou a tržní nabídkou

 

Přebytek výrobců v dlouhém období

 • Nulový ekonomický zisk, neexistují FC
 • Výrobcům je lhostejné, kde podnikají – nemají podněty díky nulovému ekonomickému zisku
 • Vlastníci výrobních faktorů na tom mohou být lépe v odvětví s rostoucími náklady (při příchodu nových firem)
 • Dodatečné výnosy vlastníků výrobních vstupů nad výnosy realizovanými těmito vstupy c případě, že by byl objem produkce nulový
 • Graficky: Rozdíl mezi tržní P (vodorovná přímka) a nabídkou v podobě LIS
  • Plocha neexistuje při konstantních nákladech (LIS je také vodorovná přímka)
  • Rostoucí náklady = S rostoucí => s růstem výstupu stoupají dodatečné výnosy vlastníků vstupů

Rozhodování o výstupu v dlouhém období – ekonomie 2 (mikro)

 

 Téma: Oligopol

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Zobrazit

Nabídka dokonale konkurenčního odvětví v krátkém období – ekonomie 2 (mikro)

 

 Téma: Oligopol

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Zobrazit

Dokonalá konkurence v krátkém období – ekonomie 2 (mikro)

 

 Téma: Oligopol

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Zobrazit

Příjmy firmy – ekonomie 2 (mikro)

 

 Téma: Oligopol

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Zobrazit